Dronetraef2012

 

Dansk Dronetræf 2012

 Lørdag d. 10-11. november 2012 Afholdt Dronemusik Danmark sit 2 danske dronetræf, med håbet om at få sat så mange danske droneentusiaster som muligt i stævne under hyggelige og lærerige omstændigheder. 

  Træffet blev afholdt i Rynkeby på Fyn og bestod primært af en række workshops der henvendte sig til entusiaster på alle niveauer – både for professionelle droneinstrumentalister, men også til dem der bare er nysgerrige omkring instrumenternes historie og hvordan de virker. Der var rig mulighed for at jamme, udveksle erfaringer og få kontakt til andre ligesindede musikere.

Træffet henvender sig naturligvis umiddelbart mest til droneinstrumentalister, men andr instrumenter var også hjerteligt velkomne!

Vi var stolte af at kunne annoncere at ”instruktørholdet” dette år vil bestod af de to anderkendte britiske musikere Stephen Tyler (drejelire, gotisk harpe mm.) og Katy Merchant (traditionelle britiske sækkepiber) som hver især vil give forskellige workshops med udgangspunkt i deres egne instrumenter.

Stephen Tyler er udover at være en af miljøets mest anderkendte drejelirespillere, kendt for sit mangeårige samarbejde med Ann-Marie Summers i duoen (og siden orkesteret) Misericordia. I disse år turnerer han og Katy Marchant blandt andet med teatertruppen Daughters of Elvin der (gen-)forenener middelaldermusikken med tidsvarende gøgl og maskedans.

Som afslutning på træffet var der endvidere en unik mulighed for at opleve de to førnævnte musikere i deres rette element da de gav koncert søndag eftermiddag i Rynkeby Kirke. 

At vi i år valgte at holde dronetræffet i Rynkeby på Fyn, var det selvfølgelig ikke helt tilfældigt... 

I Rynkeby Kirke finder man nemlig nogle fantastiske og helt unikke kalkmalerier for Danmark:
Hele 31 musicerende engle pryder lofterne i kirkerummet, og tre af disse spiller sækkepibe, nøgleharpe og drejelire... De to sidstnævnte instrumenter finder man ikke afbilledet i nogen andre kirker i landet. Foreningen er derfor begejstrede over at kunne invitere til dronetræf netop i denne lille fynske landsby, og der vil naturligvis være mulighed for at opleve kalkmalerierne med egne øjne i løbet af træffet.