Generalforsamling 2013

Kære medlemmer

Det er nu igen tid til Dronemmusik Danmarks årlige generalforsamling.

Det er her I som medlemmer har mulighed for at få indflydelse på foreningens fremtid. Vi håber naturligvis at rigtig mange af jer har tid og lyst til at deltage.

Generalforsamlingen finder sted:
Lørdag den 9. februar 2013 kl.15.00 i Ungdomshuset – Nørregade 60 i Odense. (2 minutters gang fra stationen)

Efter generalforsamling vil der være fællesspisning efterfulgt af koncert og bal med selveste Lang Linken!

Programmet for dagen ser sådan ud:

15:00 Generalforsamling
16:30 kaffepause
16:45 Generalforsamling fortsat
18:00 fællesspisning
20:00 Koncert/bal/fest med Lang Linken
24:00 Tak for i aften

Der vil blive serveret kaffe, te og kage i løbet af dagen.
Fællesspisning vil bestå af Pizza på foreningens regning. Tilmelding er ikke nødvendig, da vi bare bestiller mad efter hvor mange der kommer.

- Medbring selv drikkevarer efter eget valg.

Den foreløbige dagsordenen for generalforsamlingen kan ses herunder:
1) Valg af dirigent og referent
2) Valg af stemmetællere
3) Bestyrelsens beretning
4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab
5) Fastsættelse af kontingent
6) Vedtægtsændringer
7) Indkomne forslag
8) Valg af bestyrelse og suppleanter
9) Valg af revisor
10) Eventuelt

Hvis nogen har forslag til dagsordenen, emner der skal tages op, forslag til vedtægtsændringer, nye ideer med mere, kan de sendes til foreningens mailadresse: dronemusik.danmark@gmail.com Indkomne forslag mm. skal være os i hænde senest den 26 februar. Den endelige dagsorden for generalforsamlingen vil efterfølgende blive udsendt, såfremt der er indkommet nogen forslag eller ændringer.

Vi håber at se rigtig mange af jer!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen