Foreningen Dronemusik Danmark

  I vores moderne samfund er traditionelle instrumenter som drejelirer og sækkepiber (i andre afskygninger end den skotske) og nøgleharpe mm. så småt på vej i den musikalske glemmebog. Over det meste af Europa finder man dog stadig miljøer, som trakterer disse instrumenter og dyrker de traditioner, hvori dronemusikken hører hjemme.

  Foreningen Dronemusik Danmark formål er at fungere som et samlingssted og en repræsentant for et allerede spirende dansk ”dronemiljø”. Vi ser det derfor som vores fineste opgave at formidle vores fælles interesse videre til en bredere offentlighed. 

Dronemusik Danmark arrangerer således blandt andet: Træf, kurser, foredrag, ture og koncerter.