Uilleann pipe workshop med Sheila Friel

 Da sækkepiben som instrument finde i så mange forskellige typer og varianter, er det meget svært at lave en arrangement som kan dække hele genren.  Vi har derfor valgt at koncentere os om forskellige mindre områder, og denne gang er det således blevet til et uilleann pipe kursus.

På Tønderfestival i år kom vi i kontakt med den skotske piper Sheila Friel som spillede med Strings Attached på dette års festival, og hun har sagt ja til at komme til Danmark og forestå en workshop.

Med udgangspunkt i folk ønsker/kunnen, bliver det Sheilas opgave at forvalte 10 timers kursustid således at folk får størst udbytte af både hendes og hinandens kunnen og erfaring. Hendes opgave består således ikke nødvendigvis i at være lære for kursusdeltagerne, men snarere ”tovholder”, koordinator og orkesterleder for et hold af instrumentalister på mange forskellige niveauer.

Info om arrangementet:

Dato: 20.-21. November 2010
Sted: Kildegården, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde
Tid: Vi mødes kl. 10.00 og kurset starter kl. 11.00

Pris:
For medlemmer af Dronemusik Danmark: 300 kr.
For ikke medlemmer: 400 kr. (incl. medlemskabskontingent)