En landsdækkende forening

Glemt - eller snarere gemt i den danske musikhistorie og kultur findes en række unikke musikinstrumenter; nemlig de såkaldte droneinstrumenter. Instrumenter som drejelire, sækkepibe og nøgleharpe mf. har eksisteret i Danmark siden middelalderen, men forsvandt stort set i løbet af 1700- og 1800-tallet.
I dag betragtes droneinstrumenterne af mange som et musikhistorisk levn fra fortiden, på trods af at netop disse instrumenter har set en opblomstring på de danske musikscener inden for de sidste årtier. I hænderne på musikere og orkestre som blandt andre; Lars Lilholt, Sorten Muld, og Den Sorte Skole oplever droneinstrumenterne netop nu en renæssance inden for den danske musikkultur: Fra folkemusik til klassisk og elektronisk musik, og fra gadeoptrædener til Roskilde Festivals Orange Scene.
DMDK featured
Droneinstrumenternes historie repræsenterer en musikalsk kulturarv, som mange danskere ikke er bevidste om, men dog lader sig fascinere af. Den glemte - og ofte fremmedartede lyd bidrager i dag til nye og spændende klangbilleder, som trækker spor tilbage til den tidligste danske musikkultur. Instrumenterne er således med til både at videreføre - og forny en historisk musiktradition, der på én gang både udfordrer og raffinerer dansk musikkultur.
Dronemusik Danmark blev til for 10 år siden med formålet at fremme og understøtte disse unikke musikinstrumenters vækst i det danske kultur- og musikliv. Igennem koncerter, workshops og arrangementer med fokus på videndeling og udbredelse af droneinstrumenterne har foreningen spillet en vigtig rolle i at forene og understøtte dette spirende hjørne af dansk musikliv.

Foreningens har til formål at:

•  Formidle kendskabet til - og brugen af droneinstrumenter i musikalske sammenhænge.

• At tilrettelægge og fremme arrangementer som er relevante i forhold til ovenstående.

•  At skabe netværk og opbygge en videnekspertice indenfor ovennævnte områder.