Tidligere underivisere

• Poul Lendal : Drejelire (Dk)
• 
Kjeld Nørgaard : Sækkepiber (Dk)
• 
Thor Pleijel : Nøgleharpe (Se)
• 
Sunniva Abelli : Nøgleharpe (Se)
• 
Peter Hedlund : Nøgleharpe (Se)
• 
Nicolas Koch-Simms : Drejelire (Dk)
• 
Göran Hallmarken : Drejelire (Se)
• 
Matthias Loibner : Drejelire (At)
• 
Anders Ådin : Drejelire (Se)
• 
Sheila Friel : Uilleann Pipe (Sk)
• 
Stephen Tyler : Drejelire (Uk)
• 
Katy Merchant : Sækkepiber (Uk)