Droneprisen


Droneprisen er et hædringsformat, som blev indstiftet i 2020 for at hylde og anerkende personer, som har gjort en ekstraordinær indsats for at fremme – og udbrede kendskabet til dronemusikken som genre i Danmark.

Droneprisens modtagere udvælges af Dronemusik Danmarks bestyrrelse, og blev uddelt for første gang på Musikmuseet i København lørdag den 3. oktober 2020.

Droneprisen 2020 gik til:

Poul Lendal & Keld Nørgaard Kristensen

Begrundelse:

Enhver der kender lidt til folkemusikgenren i Danmark vil vide at begge prismodtagere har været nøglepersoner i næsten alt hvad der har med traditionel folkemusik at gøre her til lands – fra folkemusikbølgen i starten af 70’erne og hele vejen frem til i dag.

De startede dengang som unge violinspillemænd, med en særlig interesse for at grave ekstra dybt i den folkemusikalske muld. Her stødte de på droneinstrumenterne, og som nogen af de første siden gammel tid, begyndte de at spille på både drejelire, sækkepibe og humle. Andre fulgte deres eksempel, og en ellers forlængst uddød tradition for droneinstrumenter i Danmark blev atter vagt til live. 

Det er således i høj grad takket være disse to pionerer, at droneinstrumenterne igen har fået en plads i det danske folkemusik-instrumentarium:

Her vil desuden fremhæve “Dronebogen” og det dertilhørende “dronebånd”, som prismodtagerne udgav sammen i 1991. En udgivelse som står som en milepæl, og en manifestation af at også dansk folkemusik og droneinstrumenter hører rigtig fint sammen – fuldstændig ligesom i mange andre lande.

På titelbladet til ”Dronebogen” findes desuden en lille fin tegning af en sækkepibe og en drejelire i skøn forening, designet af den ene af årets prismodtagere. Dette design er siden, med kunsternes forlov, kommet til at tjene som logo for vores forening Dronemusik Danmark, og kan i dag ses på stort set alt hvad der kommer ud af foreningen, fra nyhedsbreve til nøgleringe.

Dernæst vil vi også fremhæve den fantastiske – og desværre alt for oversete – historie om den ”Keldtiske” sækkepibe, som må siges at være det allermest seriøse og kompetente bud på en dansk national-sækkepibe som endnu er set her til lands. Udviklet og bygget i talrige eksemplarer på Fyn, af den anden af vores prismodtagere, har dette distinkt danske droneinstrument med tiden samlet en lille men dedikeret brugerskare af markante sækkepibespillere.

Samlet set har årets prismodtagere været afgørende for udviklingen af dronemusikken og dens udøvere i Danmark, og hos os hersker der ingen tvivl om, at det i høj grad er takket være deres enorme indsats at vi i dag har noget der hedder Dronemusik Danmark.

Tusind tak og Tillykke!