Instrumentbank

Dronemusik Danmarks instrumentbank startede som et pilotprojekt, der havde til formål at understøtte og fremme vækstlaget for droneinstrumenter i det danske musikmiljø.
Projektet tager udgangspunkt i en spirende interesse og efterspørgsmål på at lære at spille på – og anskaffe sig musikinstrumenter som drejelire, sækkepibe og nøgleharpe, men som begrænses af en mangel på tilgængelige instrumenter.
Ved at stille instrumenter til rådighed for både musikskoler samt for privatpersoner, er det Dronemusik Danmarks mål at stimulere en sund udvikling af miljøet omkring droneinstrumenterne, samt at skabe mere diversitet i det danske kultur- og musikliv.
Projektet, der udvikles af foreningen Dronemusik Danmark, blev finansieret igennem crowdfunding samt støtte fra Tønder Festival Forening og Tempi.
Instrumentbanken består PT af fem drejelirer, seks nøgleharper og et par nordiske sækkepiber som blev taget i brug for første gang i 2020,  i samarbejde med Kulturskolen Skanderborg i et projekt som vi kaldte KulturWeb.
Kontakt os for mere information om projektet eller om udlån instrumenter.
 
Se vores crowdfunding-kampagne:
Se video om projektet:

Behov for begynderinstrumenter

Interessen for droneinstrumenterne bekræftes af institutioner som Musikundervisning.dk samt den stigende grad af henvendelser fra både institutioner og privatpersoner, der efterspørger mulighed for at lære at spille på eksempelvis drejelire eller sækkepibe.
Droneinstrumenterne er dog svært tilgængelige idet de hverken kan lejes igennem musikskoler eller købes i musikbutikker i Danmark. Derimod skal de bestilles hos byggere – med en mindstepris på 10-15.000 kroner og med op til flere års ventetid.
Mangelen på let tilgængelige instrumenter betyder at potentielle interesserede ofte giver op, før de får muligheden for at udforske instrumenterne og udvikle en interesse for disse. Dette er en stærkt begrænsende faktor, som bremser udviklingen af et vækstlag, hvorfra nye musikere kan videreføre instrumenttraditionen.

Konkrete mål

    • At gøre droneinstrumenter mere tilgængelige igennem etablering af en instrumentbank.
    • At skabe mulighed for at lære at spille på droneinstrumenterne
    • At skabe en større forståelse for den musikalske kulturarv, som disse instrumenter har spillet i en dansk sammenhæng.
På længere sigt har projektet som mål at fungere som et pilotprojekt for videreudvikling og understøttelse af miljøet omkring droneinstrumenterne i Danmark. Projektet skal endvidere afprøve, hvorvidt instrumentbanken vil få flere til at spille disse instrumenter. Såfremt disse mål kan påvises, vil dette give et grundlag for at indkøbe flere instrumenter og på længere sigt også for at udvide til andre typer af droneinstrumenter samt at højne kvaliteten af disse.

Øget tilgængelighed af instrumenter

Projektet vil oprette en instrumentbank, hvorfra privatpersoner såvel som private – og offentlige institutioner skal kunne leje musikinstrumenter til undervisningsbrug, for derved styrke eksponeringen af og interessen for instrumenterne samt at øge tilgængeligheden af disse. Dette gøres igennem indkøb af instrumenter som herefter udlejes igennem foreningen.
Som en test køres i første omgang et pilotprojekt, som vil fokusere på én type instrumenter; drejeliren. Målet er at få bygget 5-10 instrumenter, som herefter skal lejes ud til undervisningsbrug på musikskoler og til interesserede privatpersoner, samt bruges i foreningsregi.
Viden og erfaringer fra pilotprojektet vil efterfølgende være en vigtig del af argumentation over for fremtidige private investorer og fonde i forbindelse med en senere udvidelse og finansiering af projektet.

Begynderhold på musikskoler

Dronemusik Danmark ønsker at samarbejde med danske musikskoler, der vil udbyde instrumenterne som en del af deres undervisningstilbud, og derigennem skabe en større berøringsflade for instrumenter samt sikre opbygningen af et fremtidigt vækstlag.
Dette vil skabe et vigtigt grundlag for at udbrede kendskab til og muligheden for at afprøve droneinstrumenterne, samt være med til at forankre disse i det lokale musikmiljø.
Projektet vil samtidig bidrage til at fremme diversitet blandt de tilgængelige instrumenter på musikskoler, hvilket igen vil bidrage til at stimulere udviklingen inden for det generelle musikliv i Danmark. Foreningen ønsker også at samarbejde med lokale grundskoler, for derved at skabe interesse for instrumenterne blandt børn og unge og derigennem rekruttere elever til at udfylde pladserne på nævnte musikskoler.