Dronemusik Danmarks Instrumentbank

Dronemusik Danmarks instrumentbank er et pilotprojekt med formål at understøtte og fremme vækstlaget for droneinstrumenter i det danske musikmiljø.
Projektet tager udgangspunkt i en spirende interesse og efterspørgsel på at lære at spille på - og anskaffe sig musikinstrumenter som drejelire, sækkepibe og nøgleharpe, men som begrænses af en mangel på tilgængelige instrumenter.
Projektet, der udvikles af foreningen Dronemusik Danmark, er finansieret igennem crowdfunding samt støtte fra Tønder Festival Foreningen.
Instrumentbanken består af fem drejelirer, seks nøgleharper og en nordisk sækkepibe der, i samarbejde med Kulturskolen Skanderborg, vil blive taget i brug fra 2020 igennem et undervisningstilbud som vi kalder KulturWeb.
Se video om projektet:
Se vores crowdfunding-kampagne:

Behov for begynderinstrumenter

Interessen for droneinstrumenterne bekræftes af den stigende grad af henvendelser fra både institutioner og privatpersoner, der efterspørger mulighed for at lære at spille på eksempelvis drejelire eller sækkepibe.
Droneinstrumenterne er dog svært tilgængelige idet de hverken kan lejes igennem musikskoler eller købes i musikbutikker i Danmark. Derimod skal de bestilles hos byggere - med en mindstepris på 10-15.000 kroner og med op til flere års ventetid.
Mangelen på let tilgængelige instrumenter betyder at potentielle interesserede ofte giver op, før de får muligheden for at udforske instrumenterne og udvikle en interesse for disse.

Øget tilgængelighed af instrumenter

Dronemusik Danmarks instrumentbank skal gøre det muligt for privatpersoner såvel som private - og offentlige institutioner at leje musikinstrumenter til undervisningsbrug, for derved styrke eksponeringen af - og interessen for instrumenterne samt at øge tilgængeligheden af disse.
Som en test køres i første omgang et pilotprojekt, som vil fokusere på to typer instrumenter; drejeliren og nøgleharpe.
Viden og erfaringer fra pilotprojektet vil være en vigtig resurse i forhold til at afsøge udviklings- og fremtidsperspektiver og muligheder for instrumentbanken.

Konkrete mål

• At gøre droneinstrumenter mere tilgængelige igennem etablering af en instrumentbank.
• At skabe mulighed for at lære at spille på droneinstrumenterne.
• At skabe en større forståelse for den musikalske kulturarv, som disse instrumenter har spillet i en dansk sammenhæng.
På længere sigt har projektet som mål at fungere som et pilotprojekt for videreudvikling og understøttelse af miljøet omkring droneinstrumenterne i Danmark. Projektet skal endvidere afprøve, hvorvidt instrumentbanken vil få flere til at spille disse instrumenter.
Såfremt disse mål kan påvises, vil dette give et grundlag for at indkøbe flere instrumenter og på længere sigt også for at udvide til andre typer af droneinstrumenter samt at højne kvaliteten af disse.

Sammen med musikskoler og festivaler

Dronemusik Danmark ønsker at samarbejde med musikskoler, der vil udbyde instrumenterne som en del af deres undervisningstilbud, og derigennem skabe en større berøringsflade for instrumenter samt sikre opbygningen af et fremtidigt vækstlag.
Dette vil skabe et vigtigt grundlag for at udbrede kendskab til og muligheden for at afprøve droneinstrumenterne, samt være med til at forankre disse i det lokale musikmiljø.
Projektet vil derigennem bidrage til at fremme diversitet blandt de tilgængelige instrumenter på musikskoler, hvilket igen vil bidrage til at stimulere udviklingen inden for det generelle musikliv i Danmark.
Foreningen ønsker også at samarbejde med lokale grundskoler, for derved at skabe interesse for instrumenterne blandt børn og unge og derigennem rekruttere elever til at udfylde pladserne på nævnte musikskoler.
Læs mere om muligheden for undervisning igennem KulturWeb.