Persondatapolitik for Dronemusik Danmark

Dronemusik Danmark er som dataansvarlig forening forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af foreningen, og de services der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved at foreningen behandling af dine personoplysninger.
Dronemusik Danmark behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning.
 
1. Hvornår indsamler og anvender Dronemusik Danmark dine personoplysninger
Dronemusik Danmark indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:
1) Når du tilmelder dig foreningens nyhedsbrev.
2) Når du indmelder dig som medlem af foreningen, eller udøver medlemsaktiviteter.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, som medlem af foreningen eller ønsker at gøre brug af denne, indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og/eller din brug af foreningen, samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig.
Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlige medlemstilbud samt for at kunne modtage til og frameldinger til aktiviteter og arrangementer.
Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en aftale relateret til Dronemusik Danmark.
  
2. Hvornår videregiver Dronemusik Danmark dine personoplysninger
Dronemusik Danmark kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:
a. leverandører som Dronemusik Danmark samarbejder med for at yde services til dig i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller din brug af forenigen for eksempel leverandører af services, tjenester og support (inklusiv når dette relaterer sig til medlemstilbud); b. øvrige tredjeparter i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller brug af foreningen; eller
c. hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning. Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos Dronemusik Danmark.
 
3. Hvordan beskytter Dronemusik Danmark dine personoplysninger
Dronemusik Danmark har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Dronemusik Danmarks sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.
I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Dronemusik Danmark kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå foreningens sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.
Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

4. Hvilke rettigheder har du
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Dronemusik Danmarkbehandler om dig, kan du rette henvendelse til dronemusik.danmark@gmail.com. Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Dronemusik Danmark behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode foreningen om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos Dronemusik Danmark er betinget af, at du afgiver og opdaterer de i foreningens indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger, der er nødvendige for, at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab. Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes.
 
5. Hvor længe opbevarer Dronemusik Danmark dine personoplysninger
Hos Dronemusik Danmark gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål (såsom administration af dit medlemskab af foreningen), eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Såfremt vi som dataansvarlig forening af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.
 
6. Hvad sker der, når Dronemusik Danmark ændre denne persondatapolitik
Dronemusik Danmark opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at vi præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at foreningen løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver Dronemusik Danmark dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at skrive til forenigen på dronemusik.danmark@gmail.com
 
7. Henvendelser og spørgsmål
Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig.

Download dette dokument som PDF her.