Dronemusik Danmark

Foreningen for danske dronemusikentusiaster

Velkommen til Dronemusik Danmark 

I Dronemusik Danmark har vi sat gang i et nyt og spændende projekt:

Vi ønsker at så mange flere får mulighed for at blive lige så fascinerede af droneinstrumenterne som vi er. Derfor lancerer vi nu en crowdfunding-kampagne, som skal rejse midlerne til vores første skoleinstrumenter:

Dronemusik Danmarks instrumentbank er et pilotprojekt, der har til formål at understøtte og fremme vækstlaget for droneinstrumenter i det danske musikmiljø. 

Projektet tager udgangspunkt i en spirende interesse og efterspørgsmål på at lære at spille på – og anskaffe sig musikinstrumenter som drejelire, sækkepibe og nøgleharpe, men som begrænses af en mangel på tilgængelige instrumenter.

Fra lørdag den 6. april kan DU være med til gøre disse fantastiske musikinstrumenter tilgængelige for børn i danske musikskoler. Støt op om vores projekt og vær med til at gøre Danmark til et rigere og mere mangfoldigt sted at spille musik.

Projektet skal til en start crowdfunde til en instrumentbank bestående af fem drejelirer, som i samarbejde med kulturinstitutioner skal udbredes igennem undervisningsforløb, events og workshops.

Ved at stille instrumenter til rådighed for både musikskoler og for privatpersoner, er det vores mål at stimulere en sund udvikling af miljøet omkring droneinstrumenterne, samt at skabe mere diversitet i det danske kultur- og musikliv.

Gå til Crowdfunding-kampagnen  •   Læs mere information om projektet HER