Generalforsamling 2021

 

Generalforsamlingen bliver i år afholdt:

Lørdag den 25. september 
Tid: 14:00-16:00
Sted: ONLINE

Links til deltagelse vil kunne findes på dagen denne side.
Vi har i bestyrelsen valgt at fokusere vores energi på at forberede aktiviteter i forbindelse det kommende år når Danmark igen er klar til kultur.
Generalforsamlingen vil derfor blive afholdt uden yderligere aktiviteter.

Generalforsamlingen er forebeholdt medlemmer af Dronemusik Danmark. Bliv medlem her

Oplæg til dagsorden:

1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2) Godkendelse af dagsorden
3) Bestyrelsens beretning
4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab
5) Fastsættelse af kontingent
6) Indkomne forslag
7) Valg af bestyrelse og suppleanter
8) Valg af revisor
9) Eventuelt
Foreslag til dagsordenen kan indsendes til og med den 20. september til bestyrelsen på e-mailadresse: dronemusik.danmark@gmail.com
Den endelige dagsorden vil blive præsenteret på dagen.