Generalforsamling 2021

Velkommen til Dronemusik Danmarks online generalforsamling
Lørdag den 25. september
Tid: 14:00-16:00
Sted: ZOOM
Generalforsamlingen er forebeholdt medlemmer af Dronemusik Danmark.
Hvis du ikke allerede er medlem, så klik her for at blive medlem

Praktisk: 

Generalforsamlingen afholdes online via programmet ZOOM.
ZOOM kan hentes gratis til både telefon, tablet eller til computer hvor du også deltage  via din browser (dit internetprogram) eller downloade det gratis når du første gang klikke på nedenstående link.

Klik her for at deltage

Eller gå til adressen: 
https://us02web.zoom.us/j/81481001380
Møde ID:
814 8100 1380
Brug meget gerne høretelefoner, da det forbedre lydkvaliteten.
Vel mødt!
 
Oplæg til dagsorden:
1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2) Godkendelse af dagsorden
3) Bestyrelsens beretning
4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab
5) Fastsættelse af kontingent
6) Indkomne forslag
7) Valg af bestyrelse og suppleanter
8) Valg af revisor
9) Eventuelt
Foreslag til dagsordenen kan indsendes til og med den 20. september til bestyrelsen på e-mail adresse: dronemusik.danmark@gmail.com
Den endelige dagsorden vil blive præsenteret på dagen.