Generalforsamling 2020

På grund af COVID-19 er generalforsamlingen udskudt til 16. maj.

Generalforsamlingen bliver i år afholdt online.
Links til deltagelse vil blive sendt ud til medlemmer.
Vi har i bestyrelsen valgt at fokusere vores energi på at forberede aktiviteter i forbindelse det kommende år.
Generalforsamlingen vil derfor blive afholdt uden yderligere aktiviteter og anden ekstravagance. Det vil dog være muligt at blive hængende efter generalforsamlingen til hygge, sammenspil (medbring gerne instrumenter) eller networking.
Er der stemning for det, vil det også være muligt at bestille mad udefra eller at gå og spise sammen efterfølgende
Generalforsamlingen er forebeholdt medlemmer af Dronemusik Danmark. Bliv medlem her

Oplæg til dagsorden:

1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2) Godkendelse af dagsorden
3) Bestyrelsens beretning
4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab
5) Fastsættelse af kontingent
6) Indkomne forslag
7) Valg af bestyrelse og suppleanter
8) Valg af revisor
9) Eventuelt
Foreslag til dagsordenen kan indsendes til og med den 15. marts til bestyrelsen på e-mailadresse: dronemusik.danmark@gmail.com
Den endelige dagsorden vil blive præsenteret på dagen.