Generalforsamling 2022

Generalforsamlingen er forebeholdt medlemmer af Dronemusik Danmark.
Hvis du ikke allerede er medlem, så klik her for at blive medlem

Praktisk: 

Generalforsamlingen bliver afholdt som en del af programmet på Dronetræf´22. 
Alle med et gældende medlemskab kan deltage på generalforsamlingen, og det er ikke betinget af at du har deltaget i træffet. 
– Dato: Søndag den 13. marts
– Tid: 13:00-14:30
– Sted: 
Rynkeby Friskole Kirkevej 5, Rynkeby 

Gratis koncert:

Efter generalforsamlingen afholder vi traditionen tro en gratis koncert i Rynkeby Kirke lige overfor kl 16:00 Koncerten vil i år blive med Erik Ask-Upmark og Anna Rynefors i Rynkeby Kirke, hvor man sammen med musikken kan opleve kirkens fantastiske kalkmalerier med de mange musicerende engle bærende instrumenter som drejelire, sækkepiber, nøgleharpe og mange flere.
Vel mødt!
 
Oplæg til dagsorden:
1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2) Godkendelse af dagsorden
3) Bestyrelsens beretning
4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab
5) Fastsættelse af kontingent
6) Indkomne forslag
7) Valg af bestyrelse og suppleanter
8) Valg af revisor
9) Eventuelt
Foreslag til dagsordenen kan indsendes til og med den 7. marts til bestyrelsen på e-mail adresse: dronemusik.danmark@gmail.com
Den endelige dagsorden vil blive præsenteret på dagen.