Generalforsamlng

Så blev det endnu engang tid til at afholde foreningens årlige generalforsamling:
Dato: Lørdag den 23. marts
Tid: 15:00 - 17:00
Sted: Grønnegade 1A, 1tv,  7100 Vejle
Instrumenter: Ja tak - medbring gerne.
Vi mødes hos foreningens formand; Nicolas Koch-Simms, som lægger hus en hyggelig og praktisk eftermiddag i dronemusikkens tegn.
Vi har i bestyrelsen valgt at fokusere vores energi på at forberede aktiviteter i forbindelse med foreningens 10års jubilæum. Generalforsamlingen vil derfor blive afholdt uden yderligere aktiviteter og anden ekstravagance. Det vil dog være muligt at blive hængende efter generalforsamlingen til hygge, sammenspil eller netværking. Er der stemning for det, vil det også være muligt at bestille mad udefra eller at gå og spise sammen efterfølgende
Generalforsamlingen er forebeholdt medlemmer af Dronemusik Danmark.
Er du endnu ikke medlem kan medlemskab tegnes på dagen.
VIGTIGT:
Af praktiske årsager vil gerne vide hvor mange der kommer. Vi vil derfor bede dig at tilmelde dig ved at besvare denne email, eller skrive til dronemusik.danmark@gmail.com.
Oplæg til dagsorden:
1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2) Godkendelse af dagsorden
3) Bestyrelsens beretning
4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab
5) Fastsættelse af kontingent
6) Indkomne forslag
7) Valg af bestyrelse og suppleanter
8) Valg af revisor
9) Eventuelt
Foreslag til dagsordenen kan indsendes til og med den 9. marts til bestyrelsen ved at besvare denne mail eller på e-mailadresse: dronemusik.danmark@gmail.com

 

Den endelige dagsorden vil blive præsenteret på dagen.